Navigace

Obsah

O zřízení hasičského sboru ve Veltěžích, žádal na schůzi obecního zastupitelstva dne 2.prosince 1902, člen obecního zastupitelstva pan Václav Labohý. S tímto také žádal, aby se obec zavázala, že nejnutnější výdaje budou hrazeny z obecní pokladny. Žádost byla přijata a veřejnou vyhláškou se začalo s nabíráním členů. 18.prosince 1902 se přihlásilo 27 členů a to 20 činných a 7 přispívajících. Ihned byl zvolen výbor: starosta Václav Kalivoda, jednatel Václav Tuháček, velitel Václav Labohý, Václav Verner, členové výboru Rudolf Verner, Bohumil Brázda, Vilém Krakeš a Antonín Houda, který se také stal pokladníkem. (čerpáno z hasičské kroniky)

Dne 1.9.2012 uspořádal Sbor dobrovolných hasičů Veltěže oslavy 110. výročí svého založení. Zahájení se konalo před obecním úřadem slavnostním nastoupením, přivítáním hostů a předáním čestných uznání členům sboru za jejich obětavou činnost. Za OSH Louny přijel pan René Sádovský, který předal sboru sošku svatého Floriána a popřál mnoho úspěchů do dalších let. Po zahájení se vydal slavnostní průvod obcí, v čele s koňským spřežením p. Hrzána ze Hřivic, které táhlo historickou stříkačku a členy SDH Černčice v původních historických uniformách. Následoval Memoriál p.Kačírka v požárním sportu, a to v útoku mladých hasičů. Celkem se zúčastnilo 5 dětských družstev: Cítoliby, Černčice, Koštice, Slavětín a Veltěže. Vzhledem k nepřízni počasí se závody uskutečnili na silnici před místní zbrojnicí a naše družstvo se umístilo na druhém místě.

Tímto bych chtěla poděkovat všem, kteří jsou a byli nápomocni SDH ve Veltěžích

Milada Červená