Navigace

Obsah

Povinně zveřejňované informace

Informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

1 . Oficiální název
Obec Veltěže

2. Důvod a způsob založení

Obec Veltěže, se sídlem Veltěže, Vrchlického č.p. 73 vznikla jako právnická osoba – veřejnoprávní korporace na základě zákona číslo 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů. V právních vztazích vystupuje svým jménem pod vlastní majetkovou odpovědností. Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy za podmínek stanovených závaznými právními předpisy. Obec Veltěže patří mezi základní územní samosprávné celky České republiky. Je spravována zastupitelstvem obce, jehož členové jsou voleni na funkční období čtyř let. Zastupitelstvo obce Veltěže má 7 členů.

3. Organizační struktura

Starosta

Věra Posledníková

415676225

725061106

ou.velteze@seznam.cz

Místostarosta

Jaroslav Henzl

415676225

 

ou.velteze@seznam.cz

Účetní

Bc. Jitka Strážnická

415676225 607558267

ou.velteze@seznam.cz

 

 

 

 

4. Kontaktní spojení

Kontaktní poštovní adresa
Obec Veltěže
Perucká 73
440 01 Veltěže

Adresa úřadovny
Obec Veltěže
Perucká 73
440 01 Veltěže

Úřední hodiny starostky a místostarosty
pondělí 16 – 18 hodin
čtvrtek  16 – 18 hodin

Telefonní čísla
415 676 225, 725 061 106

Číslo faxu
415 676 225

Adresa internetové stránky
www.velteze.cz

Adresa e-podatelny
podatelna@velteze.cz

Další elektronické adresy
ou.velteze@seznam.cz
 

ID datové schránky

jhkbp45
 

5. Bankovní spojení
14322-481/0100

6. IČ
00556475

7. DIČ
CZ00556475

8. Žádosti o informace
Žádost o informaci lze učinit:
- ústně:
1) osobně na obecním úřadě ve Veltěžích
2) telefonicky
- písemně:
1) poštou na adresu obecního úřadu
2) faxem
3) elektronickou poštou prostřednictvím
podatelna@velteze.cz nebo ou.velteze@seznam.cz
4) prostřednictvím datové schránky

Ze žádosti musí být zřejmé, kdo ji činí a komu je určena.

9. Příjem žádostí a dalších podání
Stížnosti, oznámení, podněty občanů a jiná podání lze činit ústně nebo písemně:

 • přímo na obecním úřadě
 • poštou na adresu obecního úřadu
 • faxem
 • elektronickou poštou prostřednictvím elektronické podatelny nebo na jakoukoliv elektronickou adresu obecního úřadu
 • prostřednictvím datové schránky

10. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
Návody najdete na Portálu veřejné správy v odkazu životní situace http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/708/place

11. Nejdůležitější předpisy

Právní předpisy

 • zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR,
 • zákon č. 128/2000 Sb., o  obcích,
 • zákon č. 106/1999 Sb., o  svobodném přístupu k informacím,
 • zákon č. 101/2000 Sb., o  ochraně osobních údajů,
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

12. Seznam organizací


Organizační složky

 • Místní lidová knihovna Veltěže
 • Jednotka sboru dobrovolných hasičů Veltěže

 

Příspěvková organizace

 • Mateřská škola Veltěže