Obsah

Název projektu:

Oprava márnice

Poskytovatel dotace:

bez dotace

Náklady projektu:

124 570,00 Kč

Období realizace:  

18.2. - 31.3.2019

Popis projektu: 

Odbourané poškozené obvodové zdivo bude přezděno na cementovou maltu. Upravené obvodní zdivo staženo železobetonovým ztužujícím věncem o síle výstuže 14mm a třmínku 8mm. Vzdálenost třmínků po 200mm. Na tento železobetonový věnec se osadí nosná konstrukce sedlové střechy. Stávající betonová podlaha bude opravena betonovou mazaninou vystuženou kari sítí o rozměru oka 10x10x8.