Navigace

Obsah

Název projektu:

Víceúčelové hřiště Veltěže

Poskytovatel dotace:

Ministersfvo pro místní rozvoj

Program:

11781 - Podpora rozvoje regionů

Náklady projektu:

1 144 911,85 Kč

Výše dotace:

400 000,00 Kč

Období realizace:  

1.3.2019 - 31.10.2019

Popis projektu: 

Jedná se o sportovní víceúčelové hřiště s umělým povrchem, oplocené a uzavřené. Hřiště bude sloužit pro míčové hry jako volejbal, malá kopaná, basketbal, vybíjená apod.

Projekt:

Průvodní zpráva

Souhrnná zpráva

Souhrnná zpráva

Zákres do katastrální mapy

Pohledy

Schématický řez

Půdorys