Navigace

Obsah

Problematika výborů zastupitelstva obce je obecně upravena v § 117 a § 118 zákona o obcích.

Zastupitelstvo obce zřizuje vždy finanční a kontrolní výbor.

 

Výbory jsou iniciativní a kontrolní orgány zastupitelstva obce, které plní především úkoly,

jimiž je pověřilo zastupitelstvo obce, a ze své činnosti odpovídají rovněž zastupitelstvu obce.

 

Finanční výbor:

předseda - Ing. Michaela Peterková

člen - Daniel Peterka

člen - Michal Peterka

 

Finanční výbor

a) provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce,

b) plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.

 

Kontrolní výbor:

předseda - Marie Tereza Peterková 

člen - Ivana Bartošová

člen - Alena Hromová

 

Kontrolní výbor

a) kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce

b) kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti,

c) plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.

 

Stavební komise:

předseda - Zbyněk Henzl

člen - Martin Gloser

člen - Antonín Henzl

 

Pořádková komise:

předseda - Stanislav Veselák

člen - Pavel Sábl

člen - Milada Veseláková

 

Kulturně-sociální komise:

předsedkyně - Michaela Šidáková

členka - Zuzana Lekovová

členka - Michaela Peterková